บริษัท ไทโย-สยาม เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก การอบปรับโครงสร้างโลหะต่าง ๆ ของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการอบปรับโครงสร้างโลหะต่าง ๆ , Induction, Annealing, Normalizing, Stress Relieve, Hardening, Hard chrome, Chromium, Shot Blast, Zinc Cr3, Zinc / Manganese Phosphate, Bonderize, Black Oxide , Nitriding , EDP

จากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ก่อตั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของการทำงานและนำมาพัฒนาในบริษัทฯ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ได้เริ่มก่อตั้งในรูปบริษัทอย่างเป็นทางการใน ปี 2553   ในนาม “ บริษัท ไทโย-สยาม เทคโนโลยี จำกัด ”  นับได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำธุรกิจนี้แบบมืออาชีพ

สถานที่ตั้ง 349  หมู่ 15  ซอยไทยประกัน 2  ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์   10570

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    0115553004526

Tel: 02-0307363,  083-0503431,  088-5751251   Fax:  02-0416652

E-MAIL  :  tstltd2010@hotmail.com

บริษัท ไทโย-สยาม เทคโนโลยี จำกัด  ได้รับการรับรองเรื่อง “ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015  จาก สถาบัน  URS ประเทศอังกฤษ   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2554

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และส่งมอบให้ตรงเวลา โดยจะเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ   ทั้งนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ตั้งไว้

บริษัทร่วมทุน PARTNERSHIP

1. บริษัท อัครวิศวกรรม  จำกัด (AKARAENGINEERING CO.,LTD.)

99/723 หมู่ 2 ถนนบางพลี-หนามแดง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. บริษัท ไทโย เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (TAIYO ENGINEERING  CO.,LTD.)

  Business type : Mechanical and Electrical System

  Design by Auto cad Solid works

  Special- purpose machine production

  Various testing machine

  Electrical: Secondary side wiring factory

  Sequencer program PLC board control

  Maintenance machine CNC milling, lathe, Etc.

3. ซีเอ็นเอ อินเตอร์ โค้ทติ้ง (CNA  INTER COATING CO., LTD.)