1.การอบชุบผิวแข็งด้วยวิธีอินดักชั่น (INDUCTION)

อินดักชั่น เป็นการให้ความร้อนแก่ผิวชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถให้ความร้อนได้เร็ว ชิ้นงานสะอาด สามารถกำหนดความลึกของชั้นความแข็งงานของชิ้นงานและสามารถเลือกระยะหรือตำแหน่งที่ต้องการ ให้ความร้อนได้ตามต้องการ

ทางบริษัทฯ มีเครื่องอินดักชั่น ที่มีความถี่ตั้งแต่ 10 KHZ – 200 KHZ ไว้ให้บริการสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ Power  Rating  50 – 150  KW  SCAN  SPEED 2.5-32 MM./SEC 4 เครื่อง

2.  MESH  BELT

  1. Caburizing SCM415,S10C,S20C

  3. Tempering

  2.  Hardening S45C,S50C,SCM440,SK5

  4. Annealing

  5. Solution Treatment SUS304,SUS316

3.BATCH TYPE

– BAT-01 W 40 cm. x L 50 cm. x H 55 cm. Temp Max. 1100 °c Capacity Max.80 kg.

– BAT-02 W 100 cm. x L 150 cm. x H 120 cm. Temp Max. 1100 °c Capacity Max.2000 kg.

– BAT-03 W 90 cm. x L 140 cm. x H 130 cm. Temp Max. 1100 °c Capacity Max.1500 kg.

– BAT-04 W 100 cm. x L 140 cm. x H 100 cm. Temp Max. 1100 °c Capacity Max.2000 kg.

– BAT-05 W 45 cm. x L 50 cm. x H 80 cm. Temp Max. 1200 °c Capacity Max.800 kg.(GAS SYSTEM)

– BAT-06 W 45 cm. x L 54 cm. x H 56 cm. Temp Max. 1200 °c Capacity Max.200 kg.(GAS SYSTEM)

– BAT-07 W 100 cm. x L 120 cm. x H 120 cm. Temp Max. 1100 °c Capacity Max.1200 kg.

– BAT-08 W 100 cm. x L 150 cm. x H 150 cm. Temp Max. 1200 °c Capacity Max.2000 kg. (GAS SYSTEM)

4.  NITRIDING OXIDATION PROTECTION (NITROTEC)

  – Side 50x100x50 cm.

  – NIT-01 Capacity Max 450 kg.

NITROTEC เป็นไนไตรดิ้งระบบก๊าซ มีข้อดีกว่า ไนไตรดิ้งระบบเกลือ คือ สภาพผิว ชิ้นงานสะอาด ความแข็งสูงกว่า เหล็กที่ทำ NITROTEC ก็เช่นเดียวกันกับไนไตรดิ้งเกลือ

5.    SURFACE TREATMENT

1. ชุบซิงค์ฟอสเฟส (Bonderizing) , ชุบแมงกานีสฟอสเฟต (Parkerizing)

2. ชุบรมดำ (Black Oxide)

3. ชุบซิงค์ โครม 3 (สีเงิน,สีรุ้ง,สีฟ้า,สีดำ)

4. ฮาร์ดโครม , อโนไดซ์

5. กัลวาไนซ์  

6.    SHOT BLAST

  1. GW 18  CAP MAX 250 kg.

  2. PHC-9  CAP MAX 200 kg. (W40cm x L40cm x H30cm)

7.    ห้องปฎิบัติการตรวจสอบโลหะ และควบคุมคุณภาพ

  1. Rockwell Hardness Tester (HRC,HRB,HRA)

  2. Shore Hardness Tester

  3. Coating Thickness gauge